Reglement

Ordensregler

:: Skiftetøj, sko og håndklæde skal medbringes

:: Hvis der i en periode på 1 år ikke er påfyldt brugertid på  armbåndet, annulleres det og ny indmeldelse skal ske
:: Efter endt brug skal redskaber sættes på plads
:: Frugt, slik og andre fødevarer må ikke nydes ved redskaberne
:: Armbåndet er personligt og må ikke overdrages til andre
:: Kun adgang med gyldigt armbånd, misbrug medfører bortvisning

:: Bar overkrop accepteres ikke i centeret
:: Støjende og larmende adfærd tolereres ikke
:: Præstationsfremmende stoffer må ikke benyttes af centrets medlemmer og overtrædelse medfører øjeblikkelig eksklusion, uden efterfølgende refusion af kontingent
:: Medlemmer af centeret skal til enhver tid stille sig til rådighed for mulig dopingkontrol
:: Anvisninger fra centrets medarbejdere skal følges
:: Centret må kun benyttes i forbindelse med træning
:: Centret benyttes på eget ansvar
:: Medlemskab kan tegnes af personer der er minimum 15 år, hvis man ønsker at benytte centeret