Dopingkontrol

Dopingkontrol

Centeret er underlagt Anti Doping Danmarks regler.

Der er ikke meget overladt til tilfældighederne, når der tages dopingprøver. Fra indkaldelse og indtil dopingkontrollen er afsluttet, er idrætsudøveren under konstant opsyn. Selv når urinbægeret skal fyldes, er der en kontrollant til stede.

Hvordan foregår det egentlig?

En dopingkontrol foregår på en helt bestemt måde. Det er ikke bare en tilfældig fyr i kittel, der råber: ?Hey, dig der i træningstøjet, kom lige her og tis i et glas!? Faktisk er der ikke overladt meget til tilfældigheder, når der tages dopingprøver. Det foregår altid på den samme måde efter nøje foreskrevne regler. Der er to væsentlige grunde til, at det er sådan. For det første at sikre idrætsudøverens rettigheder. Og for det andet at sikre, at en idrætsudøver, som bliver testet positiv, ikke bagefter kan komme og sige, at det ikke gik ordentligt til. Hvordan foregår en dopingkontrol?

Den måde, en dopingkontrol foregår på, kan inddeles i fem dele:

  1. Indkaldelse
  2. Afgivelse af urinprøve
  3. Udfyldelse af protokol
  4. Analyse
  5. Svar

For hver af de fem dele af dopingkontrollen har den idrætsudøver, som bliver testet, helt bestemte pligter og rettigheder. Hvad nu hvis prøven er positiv?

Er prøven derimod positiv (dvs. at analysen afslører brug af ulovlige stoffer), så får du, din klub og det specialforbund, som din klub er medlem af, det at vide. På det tidspunkt kan du vælge at tage din straf. Det gjorde fx den tyske cykelrytter Jan Ullrich. Da en A-prøve viste, at han havde indtaget amfetamin, erkendte Jan Ullrich, at han var skyldig. Du har dog også ret til at forlange, at B-prøven skal analyseres. Analyse af B-prøven

Ved analysen af B-prøven har du ret til at være til stede evt. sammen med en ledsager. Hvis resultatet af analysen af B-prøven er negativt, vil dopingsagen blive hævet. Hvis B-prøven derimod viser det samme, som A-prøven gjorde, så vil du pr brev blive bedt om at møde for Danmarks Idræts-Forbunds dopingnævn. Det er dopingnævnet, som afgør straffen. Straffen for en positiv test kan ligge mellem tre måneder og to år, hvis det er din første dopingdom. Hvis det ikke er første gang, kan du risikere udelukkelse på livstid. Og det er vel at mærke udelukkelse fra alle trænings- og konkurrenceaktiviteter, samt et hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv inden for Danmarks Idræts-Forbund og inden for medlemsorganisationerne og idrætsforeningerne.